Kristina Enholm

Kristina Enholm


sekreterare/kassör

Jag är invald i MPSK De Grönas styrelse sedan start 2013. Under 2013 - 2017 var jag ledamot i Kalix kyrkofullmäktige.Under pågående mandatperiod 2017 - 2021 är jag ersättare i Kyrkomötet. Vi har sex invalda i Kyrkomötet men endast en från Luleå stift. Det ska vi ändra på!

I Kyrkovalet 2021 ställer jag upp till Kyrkomötet som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och beslutar om frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan.

Vår vision är att Svenska kyrkan ska vara en kyrka som på kristen grund är en aktiv part i arbete för att skapa det långsiktigt hållbara samhället.

Vårt program bygger på de ekoteologiska grunderna och tre solidariteter som är heltäckande och spänner över hela Svenska kyrkans verksamheter. Dessa tre solidariteter är: Solidaritet med världens alla människor, solidaritet med skapelsen och solidaritet med kommande generationer.

Tfn 070-573 04 21

Mail kristina.enholm@mp.se