Valmanifest 2021

En grundsten i valmanifestet är — Förvaltarskap — Människan — Kulturarv. Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna

I sin roll som förvaltare av de naturtillgångar, skog och mark, som kyrkan innehar, skall fokus prioriteras på biologisk mångfald, hållbar resurshantering och etisk skötsel av kyrkans tillgångar.

Kyrkan tar en aktiv roll som möjliggörare för omställning till fossilfriheti sin egna verksamhet såväl som i samhället.

Vår politik vilar på en solidaritet som kan uttryckas trefaldigt:

  • solidaritet med världens alla människor,
  • solidaritet med skapelsen,
  • solidaritet med kommande generationer.

Vi strävar efter en helhetssyn på Guds skapelse som ger trygghet för - människor, -natur och kommande generationer.

Kontaktuppgifter: stig.sorlin@gmail.com, sivert.massing@gmail.com

I Luleå stift vill vi att


Övriga hjärtefrågor:Vår kyrka ska i sina ekonomiska placeringar fasa ut eventuella fossilt innehav i fonder och övergå till hållbara placeringar som stödjer en 100 % förnybar energiproduktion.

Bottenviken ska vara en kärnkraftsfri zon.

De ensamkommande flyktingbarnen får amnesti.

Vår kyrka ska prioritera och utöka det diakonala arbetet.

Samernas urfolksrätt stärks.

Vi måste ställa om vårt skogsbruk, jordbruk och fiske till att bli hållbart

Skribenterna bakom inlägget Så blir Svenska kyrkan bättre på biologisk mångfald, som på ett utmärkt sätt förklarat vad Svenska kyrkan borde göra för att uppnå de antagna miljökvalitetsmål som riksdagen antagit för den biologiska mångfalden, frågar till slut vilka nomineringsgrupper som är intresserade av att engagera sig i den viktiga frågan.

Agneta Granström, ordf. MPSK De Gröna

april 23, 2021

Lönsamt skogsbruk när man följer naturens egna lagar

Kyrkans skogsbruk kan bli mer lönsamt genom att låta skogens ekosystem följa naturens egna lagar. Alltså bättre ekonomi, stabilare ekosystem, ökad mångfald och hållbarhet.
april 13, 2021

Vi måste ställa om vårt skogsbruk, jordbruk och fiske till att bli hållbart

Skribenterna bakom inlägget Så blir Svenska kyrkan bättre på biologisk mångfald, som på ett utmärkt sätt förklarat vad Svenska kyrkan borde göra för att uppnå de antagna miljökvalitetsmål som riksdagen antagit för den biologiska mångfalden, frågar till slut vilka nomineringsgrupper som är intresserade av att engagera sig i den viktiga frågan.