Blogg

april 13, 2021

Vi måste ställa om vårt skogsbruk, jordbruk och fiske till att bli hållbart

Skribenterna bakom inlägget Så blir Svenska kyrkan bättre på biologisk mångfald, som på ett utmärkt sätt förklarat vad Svenska kyrkan borde göra för att uppnå de antagna miljökvalitetsmål som riksdagen antagit för den biologiska mångfalden, frågar till slut vilka nomineringsgrupper …

april 23, 2021

Lönsamt skogsbruk när man följer naturens egna lagar

Anders Rålin
Anders Rålin

Den skog som kyrkan har att förvalta bör brukas utan kalhuggning och markberedning, på det sätt som låter det naturliga ekosystemet med sitt livgivande samarbete mellan miljontals organismer förbli nästan ostört. Prästlönetillgångarnas avkastning kan troligen fördubblas, men då …